प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, बैतडीका अध्यक्ष रमेश कोली र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, बैतडीका अध्यक्ष खेमराज लुहार बाट संयुक्त रुपमा श्री माननिय मन्त्री ज्यू,(भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सिहदरवार, काठमाण्डौं)लाई सम्बोधन गरि मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बुझाएको पाना २ को ज्ञापन पत्र यसै पत्र साथ पठाएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध छ। -- .................................................From .................................................... जिल्ला प्रशासन कार्यालय District Administration Office Baitadi Contract No: 095520233 Ext. 801
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-३-३०
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • राम वहादुर के.सी.
  • 4211666
  • ताजा अवस्था तपाइको गुनासो प्राप्त भयो हामीले कारबाहीको जानकारी गराउने छौं ।