प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण निवेदनको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न गरि पठाइएको छ । धन्यबाद ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७६-३-३१
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • खानेपानी मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • Tolraj Upadhaya, Under Secretary
  • 4211651
  • tols_u@yahoo.com
  • ताजा अवस्था तपाइको गुनासो प्राप्त भयो हामीले कारबाहीको जानकारी गराउने छौं ।